Retourneren
Soms is een product niet helemaal wat je had verwacht. Geen probleem! Als je besluit om een product te retourneren, dan kan je het onderstaande formulier invullen. Zie hieronder het stappenplan dat je moet volgen.

 1. Vul het onderstaande formulier in.
  LET OP: Stuur nooit een product naar ons op zonder eerst het ingevulde formulier naar ons op te sturen.
 2. Wij zoeken een passende oplossing die past bij de reden van retour.
 3. Is de uitkomst dat je product kosteloos kan worden teruggezonden? Dan ontvang je van ons een PostNL label.
 4. Verpak het product in de originele verpakking. Print het bijgevoegde PostNL label en plak het op de doos. Het pakket is nu klaar om te versturen.
 5. Zodra het product bij ons binnen is, krijg je van ons binnen 14 dagen een bericht.
 6. We zullen dan:
  – Of een nieuw product toezenden indien gewenst
  – Of het retourbedrag van de bestelling van een eventuele openstaande rekening
  in mindering brengen
  – Of, in het geval van vooruitbetaling, het bedrag terugboeken.

  Vergeet dus niet je rekeningnummer mee te sturen!

Returning proces
Sometimes a product doesn’t meet your expectations. No problem! When you decide to return a product, you can fill in the file below. Here are the steps you need to follow:

 1. Fill in the form below.
  NOTE: Don’t send us a product without sending us the completed file first.
 2. We will look for a fitting solution that suits the reason for your return.
 3. If the solution is that you can send your product back to us free of charge, you will receive a return label from us.
 4. Put your product back into the original package. Print out the return label and stick it on the box. Your package is now ready to send.
 5. Once we’ve received your product, you’ll get a response within 14 days.
 6. After that, we will either:
  – Send a new product (if desired).
  – Lower the amount of your open account with the amount of the product.

  – Return your money, in case you pre-payed.


  So remember to send us your bank account number!